Thu sầu hề

zz-1234

Thu sầu hề
Vivi

Em có buồn, tiếng thu rơi
Bên bờ nước bạc, góc đời vàng thau
Lạc loài tiếng Quốc gọi nhau
Giữa trời lưu xứ ruột đau mỗi chiều

Từ thu ấy, gió mưa nhiều
Thấm trang sử lạnh, hoa yêu rã rời
Anh đi đốt lá thu rơi
Sưởi dòng tình sử cho vơi lệ sầu

Lệ mẹ già, lệ tang dâu
lệ run núi khóc, biển sâu lệ nhòa
Lệ lìa quê, lệ tan gia
Em ơi ! Tình Nước lệ pha máu hồng

Thu về lệ đổ tràn sông
Ngập vườn công lý, ngập đồng hàn vi
Quê nhà em nhặt sầu bi
Xứ người anh tạc đá ghi thu hề !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s