Thu hề lìa quê

xuanthlag

Thu hề lìa quê

Nhìn thu về, úa đoạn trường
Thầm ôn non nước thê lương thuở nào
Bao nhiêu chiếc lá hư hao
Bấy nhiêu hạt nhớ xanh xao ê chề

Tiếng thu dạo khúc não nề
Giữa đời lìa xứ, lê thê lá sầu
Buồn đong mộng vỡ rầu rầu
Bên bờ bi kiếp, trắng đầu tương tư

Lìa quê lệ đỏ tháng tư
Tháng tư đen nhục, nát nhừ thu qua
Tháng tư Tổ Quốc rối nhòa
Tháng tư mạt kiếp, xót xa ảo tình

Sông Tương nước đục lặng thinh
Lênh đênh lá úa, bóng hình năm xưa
Chiều nghiêng mây tím lưa thưa
Phủ lên con tạo đu đưa nghẹn ngào

Nhớ thu từ thuở năm nao
Nhặt màu lá úa, lệ trào bơ vơ
Bao giờ sạch nợ thu hề
Ven đời thầm hái lời thề nước non !

Vivi
Norway 12.10/2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s