Cố nhân 03

z-vesau phuongru

Cố nhân 03

Núi mồ hoang mạt kiếp độ xuân tàn
Cành hoa trắng hé nụ thở dở dang
Hương vàng hiu hắt hạt tình nhung nhớ
Hình bóng cố nhân tựa áng mây hàn
Chân vướng bụi lê nát lòng dâu bể
Nửa hồn tương tư nửa gánh Giang San
Thẹn cùng trời đất nợ mòn chưa trả
Nát tim yêu chít nửa mảnh khăn tang
Núi mồ hoang mạt kiếp độ xuân tàn !

Vivi
Norway 29.4.2007

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s