Nửa hồn lưu xứ

0011linh

Nửa hồn lưu xứ
Vivi

Phảng phất hương sen lòng mẹ
Ngậm ngùi dâng nhẹ bờ mi
Lìa quê lệ ngấn sầu bi
Ru hồn vọng Quốc, chia ly đoạn trường

Trang sử tuyệt đường ủ rũ
Gia tan ảo nhủ đồi non
Mắt sâu hứng nỗi hao mòn
Cài lên hoang mộ, tim son đợi chờ

Trọn kiếp đậu bờ cố xứ
Dòng đời nghịch lữ hàn sương
Giang Sơn ôi quá thê lương
Công cha rơi rụng, dạ vương hố sầu

Non Nước bạc đầu dang dở
Cội nguồn hoa vỡ điêu linh
Nhụy sen khâm liệm ân tình
Chôn sâu đáy mộng, lặng thinh ngóng trời

Những bóng tang đời u tối
Lê dân hấp hối buông xuôi
Nát hồn lưu xứ xẻ đôi
Nửa lưu đất khách, nửa hồi cố hương !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s