Hạt máu vọng nô

lenin-hanoi

 Hạt máu vọng nô
Vivi

Vọng nô xuất xứ từ “hồ”
Lừa dân cắt đất, lòn nô Cộng Tàu

Ba mấy năm rồi nhìn trở lại
Hà Nội cung đình đỏ máu lai
Lê Nin tạc tượng tâm băng hoại
Trang sử ô này há dễ phai

Thăng Long bi kiếp hồn u uất
Giọt máu vọng nô ngự Nước Nhà
Độc tài rước giặc thờ trên đất
Tận diệt mồ cha hủy Sơn Hà

Bây giờ Hà Nội còn đâu nữa
Bất khuất anh hùng chống ngoại xâm
Toàn là mặt mốc ăn trái hứa
Mất đất vẫn ngồi miệng ngậm câm

Ai là người Việt sao không hận ?
Một phường ấu trĩ tôn vinh “hồ”
Độc quyền, độc trị, độc gian lận
Tự hào dâng đất bợ Tàu Ô !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s