Khúc rũ trăng thu

tocxanhtrc

Khúc rũ trăng thu

Đêm thu gói lệ buổi hàn vi
Rũ bóng trăng mờ lơ lửng đi
Lảng vảng mặt hồ thu ảo ảnh
Thẩn thờ đồi núi hạt sầu bi
Trầm tư u uẩn mộng hoài tưởng
Khất thực tương tư tình chút si
Thu đến mồ di rừng lá chết
Nước non mạt vận ghi buồn ghi !

Vivi
Norway 31.10/2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s