Xứ Nẫu quê tui

z-qtrung

Xứ Nẫu quê tui

Lâu lắm không về thăm chốn xưa
Địa thiêng sông núi tắm mây mưa
Anh hùng Xuân Thưởng muôn đời kính
Nữ kiệt Thị Xuân vạn đại thưa
Đất võ lừng danh vang vọng mãi
Nhà thơ bạc phận não nùng đưa
Ai dìa xứ Nẫu cho tui gởi
Hương khói Quang Trung hạt lệ thừa !

Vivi
Norway 22.10.2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s