Cây mạ khô

beve

Cây mạ khô
Vivi

Cánh đồng nghiêng, con suối than
Một vài bông lúa hạt vàng ngẩn ngơ
Dấu chân cỏ rối nhạt mờ
Bao năm hoang phế bơ phờ trăng soi

Bàn tay gầy, bóng lẻ loi
Vài cô thôn nữ đôi môi ngậm cười
Con đê nhỏ ngủ vô tư
Hồn nương cánh gió, thực hư mây hàn

Tiếng chim hót tiếng khô khan
Kết vài sợi nhớ miên man đêm trường
Một ít tiếc, một ít thương
Trăng treo bến đợi, vấn vương bến sầu

Cây mạ khô, trắng mái đầu
Phơi trên đồng cạn, mắt sâu đợi chờ
Vài hạt nhớ, vài hạt mơ
Hạt gieo đồng cỏ, hạt về đồng khô

Nhấp nhô mộ kiếp nhấp nhô
Lộng đời mị ảo, rũ mồ non sông !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s