Tình sầu mù

lelia que

Tình sầu mù

Tủi khóc tình sầu mù núi biếc
Sầu bạc vong ân mù cả đời
Sông Tương sóng lệ mù tâm huyết
Xót tình đời lệ đá mù rơi

Sóng bạc thuyền yêu mù bến đậu
Mù trí tương tư lạc lối về
Nấm mộ oan tình mù bia tạc
Tình người mọt dạ hề mù hề

Bóng đời loạn số mù nhân ảnh
Mù áo non sông mạt kiếp sầu
Mù tâm chân lý dương gian hỗn
Thế thái mù danh nhục bể dâu

Sầu khóc một lần mù trọn kiếp
Chỉ một lần mù đến thiên thu
Non nước oan sầu mù gối điệp
Liệm khúc tình câm xóa nợ mù !

Vivi
Norway 03.8/2007

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s