Tình sầu trắng

zz-1234

Tình sầu trắng

Buồn đốt tình sầu ươm tóc trắng
Vén làn mây trắng nhắc lời thề
Gửi về phương ấy buồn trắng lệ
Rớt biển tình người trắng lê thê

Gió rối nhân tình đầu bạc trắng
Sợi tủi sợi đau rụng trắng đời
Trắng bến tương tư xao vạt nắng
Một cõi vô tâm trắng tình người

Ảo thực chập chờn đêm thức trắng
Một đêm tình bạc trắng thiên thu
Trắng dòng kỷ niệm đời lạnh ngắt
Mạt kiếp dương gian trắng lệ nhòa

Buồn dạo đỉnh sầu tình bạc trắng
Khóc mộ tình người trắng màu tang
Nhặt vòng hoa trắng cài di ảnh
Lạc nén hương tình trắng thời gian !

Vivi
Norway 09.8/2007

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s