Giói lệ thu tàn

beve

Giói lệ thu tàn

Lẩn thẩn rừng buồn hiu quạnh
Cuối thu lành lạnh lá than
Cành khô đọng hạt sương hàn
Âm u hoang vắng, thu tàn chờ đông

Vội nhặt đóa hồng sương vỡ
Nhủ buồn từ thuở năm nao
Em đan thân áo lụa đào
Bên đồi thu chết, gió gào thê lương

Dù lạc quê hương quằn quại
Lâu rồi chẳng lại rừng yêu
Nhớ hoa sim tím mỗi chiều
Nhớ màu áo tím nâng niu ánh tà

Mây trắng giăng qua núi bạc
Bước chân chim lạc di hoang
Tàn thu khát sợi nắng vàng
Như đêm thiếu phụ lệ tràn khăn tang

Gói lệ thu tàn lưu xứ
Gửi người tình giữ hoài tin
Mặc cho núi vỡ điêu linh
Thiên thu vẫn nhớ bóng hình năm xưa !

Vivi
Norway 10.11/2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s