Đa tạ máu xương

bonghinh75-2

Đa tạ máu xương

Xin đa tạ máu xương lính trận
Đỏ sa trường rực rỡ thành đô
Sống oai hùng chết nấm hoang mồ
Đời dọc ngang rừng sâu góc bể

Chiến công anh trời cao đổ lệ
Trang sử hồng ấn dấu phong sương
Bước hành quân trên khắp chiến trường
Màu áo trận nhuộm màu lửa khói

Hăm mốt năm mấy ngàn đêm tối
Anh âm thầm đếm ánh sao rơi
Bạn thân yêu từ giã cõi đời
Ghì tay súng cúi đầu đưa tiễn

Xin đa tạ công ơn hoài niệm
Gánh ân tình anh gửi non sông
Tuổi xuân xanh treo nhánh mây hồng
Nợ sinh thành kiếp này đành hẹn !

Vivi
Norway 23.6.2008

One thought on “Đa tạ máu xương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s