Gởi tướng Cao Kỳ

19-z991200

Gởi tướng Cao Kỳ

Cao Kỳ ơi! Ông biết nhiều
Đảng Hồ đã dựng bao nhiêu nhà tù ?
Từ thành thị, rừng âm u
Nhà giam tăm tối, mịt mù khổ sai

Cán quân máu lệ đổ dài
Chân cùm bán nguyệt, lai rai giòi bò
Bên chân một cái xô to
Để dùng tiểu tiện, nằm co sàng nhà

Phòng kiên giam, như nhà ma
Âm u mờ tối, bóng ma ra vào
Đêm khuya tiếng khóc nghẹn ngào
Oan hồn chết đánh, chết tra, chết cùm

Trại tù cải tạo mịt mù
Rừng sâu nước độc âm u tháng ngày
Đánh, băm, dằm, trói, nhục đày
Chết manh áo rách, sậy lau xây mồ

Phần ăn gạo mọt, muối kho
Ngày ba lưng chén bo bo độn mì
Tết về một miếng thịt chi
Bầy nhầy thừa mứa, da bì xương trâu

Ba mươi năm vẫn in sâu
Tập trung cải tạo, tẩy đầu ngụy quân
Thân làm lính, tội gì cần
Tẩy đầu, rửa não, đày thân tơi bời

Thương Phế Binh, xác tả tơi
Đói cơm, thiếu thuốc, cuộc đời lầm than
Cô Nhi Quả Phụ cưu mang
Lý lịch đen đỏ, chấm than đen sì

Nghĩa trang Chiến Sĩ công ghi
Chúng đào, đập phá, huỷ tiêu mộ phần
Còn đâu di tích hương nhang
Biết đâu hương khói, thân nhân phụng thờ

Tội ác Việt Cộng bẩn nhơ
Tìm cách xóa bỏ bia thờ thuyền nhân
Ga Lăng bia dựng ân cần
Hương nhang số phận vong thân dân lành

Nghĩ đến đây, thảm sầu than
Da xương, máu thịt dân lành hiến dâng
Hai mươi năm giữ Miền Nam
Ba mốt năm Việt Cộng dằm tả tơi

Hôm nay ông được thảnh thơi
Trở cờ lòn Cộng, nhục đời thiên thu !

Vivi
Norway 01.04/2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s