Hai mươi năm xương máu

duongtsuz

Hai mươi năm xương máu

Núi xương sông máu hai mươi năm
Bắc Nam vắt hận xây hoang mộ

Hai mươi năm “Đảng Hồ” hăm hở
Lùa thanh niên, bom đạn vào Nam
Chết u uất chẳng lời than thở
Dọc trường sơn máu thịt lan tràn

Hai mươi năm khói bom đen tối
Máu thanh xuân nhuộm úa rừng xanh
Những bóng ma thân gầy hấp hối
Xóm thôn làng đỏ máu hôi tanh

Hai mươi năm “Dân Đen” diệt tận
Nhà tan tành đành bỏ quê hương
“Lánh cư” mang tâm hồn lẩn thẩn
Nhớ ruộng vườn, mồ mả thân thương

Hai mươi năm hằng đêm Mẹ thức
Nhìn hỏa châu đong lệ ngóng con
Trời Miền Nam đạn bay đỏ rực
Tiếng súng vang da thịt héo hon

Hai mươi năm trắng đầu thiếu phụ
Bồng con thơ chít mảnh khăn tang
Trước linh cửu nén nhang tình rũ
Rẽ đôi đường âm phủ dương gian

Hai mươi năm mị dân, lừa Tổ
Công Hàm”Triều Cống”, Phạm Văn Đồng
Cùng phường Giáp, Duẩn…Văn Sĩ đỏ
Bịt mắt muôn dân, bán Núi Sông !

Nam Quan – Hải Đảo – Máu dân
“Đảng Hồ” nốc cạn hiến dâng Cộng Tàu !

Vivi
Norway 30.12/2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s