Tiếng chim gõ kiến

zzzzzzxxx991

Tiếng chim gõ kiến
Vivi

Con suối khô, cây lúa mờ
Trẻ thơ buồn hát vu vơ não lời
Tiếng chim gõ kiến rã rời
Từng đàn kiến đỏ bám đời mù đen

Con đường cỏ dại lấn chen
Rối chân trẻ quị nằm bên lối mòn
Ngủ chập chờn, mộng héo hon
Tiếng chim buồn gõ đầu non mây ngàn

Cây đa cổ, tổ kiến vàng
Thay hình biến dạng màu than đen sì
Tiếng chim vọng trả tình si
Chìm trong bóng tối, biệt ly đoạn trường

Trên cây lá uá vấn vương
Lá xanh rơi rụng, hạt sương phủ mờ
Tiếng chim nặng nhịp bơ phờ
Bay theo chiếc lá bơ vơ lạc loài !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s