Ngẫm đời

16ib24w

Ngẫm đời
Vivi

Cuối năm ngẫm nghĩ sự tình đời
Mái tóc xuân xanh sương trắng phơi
Hạ đến cần câu bờ biển tắm
Xuân về túi nước góc rừng chơi
Thu sang ngồi ngắm lá vàng rụng
Đông tới nằm nghe hoa tuyết rơi
Năm tháng biển sầu hoa mộng đá
Nửa hồn mộng nát chất đầy vơi !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s