Tình bạn

Tinhz

Tình bạn

Bạn đến thăm tôi chẳng có chi chi
Một tấm lòng thành chẳng thiếu tình gì
Nước non non nước sầu đau tư lự
Phú quí lợi quyền gió nhẹ bay đi
Nợ đời chưa cạn thân buồn do dự
Hoài cổ mài kim nặng nghĩa cố tri
Tiếp bạn bằng lời cạn dòng tâm sự
Chẳng rượu chẳng trà cũng chẳng quých ky
Bạn đến thăm tôi chẳng có chi chi

Vivi
Norway 1996

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s