Im lặng là tội

znuocmatnao-9

Im lặng là tội

Im lặng nhìn Nước Non đổ nát
Ải Nam Quan, Bản Giốc tiêu tan
Rừng Tây Nguyên giặc Tàu khai thác
Mồ cha ông quật xác điêu tàn
 
Im lặng nghe sóng gầm Hải Đảo
Thuyền ngư dân giặc đuổi vô bờ
Cảnh bạo tàn tru dân thảm não
Hồn điêu linh mất chủ bơ vơ
 
Im lặng sống bên bờ vong Quốc
Là tim khô, lưỡi gỗ, vô tâm
Đảng nội gian từng ngày cắt đất
Dâng ngoại bang chà đạp lê dân
 
Im lặng là tội đồ bán Nước
Thờ Tàu Ô đồng hóa Non Sông
Làm tay sai Ba Đình mua tước
Trí thức ơi ! Chẳng lẽ ngồi trông
 
Đã đến lúc đồng tâm hiệp lực
Xóa gian quyền, đuổi giặc ngoại xâm
Chờ đợi ai ? Sao không tận sức
Cứu Giang Sơn bảo vệ muôn dân !
 
Vivi
Norway 03.8/2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s