Vắt lệ đón xuân

Tinhxuanjs

Vắt lệ đón xuân
Vivi

Le lói nắng hồng quê mẹ
Hương xuân thoáng nhẹ tim cô

Mỗi độ xuân về nhắc nhở
Cố hương núi lở sông khô
Tình yêu khâm liệm hoang mồ
Bên bờ nhân ảo nhấp nhô biển sầu

Thuở ấy tang dâu ly biệt
Từng đàn chim Việt lìa quê
Rừng sâu giông tố ê chề
Bể đông sóng vỗ não nề cánh chim

Tiếng quốc từ tim vọng mãi
Lắng sâu khắc khoải từng cơn
Mấy mươi xuân ngậm nỗi hờn
Xuân về đất khách chập chờn thương đau

Vắt lệ tìm nhau trong mộng
Giá gương bụi lộng tư bề
Duyên xưa ấp ủ lời thề
Thiên thu vẫn đợi ngóng chờ hương yêu !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s