Trăng nhủ lạc sầu

trnha

Trăng nhủ lạc sầu

Trăng treo lửng giữa sương mây
Mờ in đáy nước hao gầy ánh trăng
Sóng đời thăm hỏi chị Hằng
Ở nơi cung quế có chăng hữu tình

Bóng trăng sầu ngủ lặng thinh
Mặc cho con sóng rập rình lao nhao
Đàn tôm cá tép xôn xao
Đớp trăng mờ tỏ, hư hao lệ trào

Xuân về vắng bóng hoa đào
Nước non rũ khúc nghẹn ngào tơ duyên
Mộng chinh nhân chở nặng thuyền
Nửa vầng trăng vỡ não duyên hững hờ

Nước trăng duyên nợ sầu mơ
Cầu xuân lạc nhịp thẩn thờ trăm năm
Úa tình thề hẹn xa xăm
Trăng non mờ khuyết lạnh căm rũ mòn

Nhìn trăng mạt kiếp héo hon
Nhủ hờ đáy mộng nước non lạc sầu !

Vivi
Norway 20.02.2017

2 thoughts on “Trăng nhủ lạc sầu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s