Tháng ba nhục sầu

khantang99100

Tháng ba nhục sầu

Non Nước tình nồng kiệt sức
Tháng ba ký ức nhục sầu

Tháng ba từ thuở năm nào
Nội gian rước giặc tràn vào thành đô
Cờ xanh nửa đỏ lô nhô
Mỵ từ “giải phóng” Tàu Ô an bài

Ba Đình trí thức nô tài
Lập công hầu giặc, Tàu Lai trá hình
Âm mưu gây hận lừa tình
Nồi da xáo thịt, rừng xinh đầy mồ

Hai mươi năm lẻ xương khô
Hai mươi năm lẻ cơ đồ tiêu tan
Hai mươi năm lẻ cơ hàn
Tập đoàn đảng trị nội gian nô Tàu

Tháng ba áo trận nát nhàu
Trẻ thơ cũng lụy chung màu tang thương
Trời Nam máu lệ đoạn trường
Rơi vào trang sử thê lương mịt mù !

Vivi
Norway 05.3/2017

Advertisements

One thought on “Tháng ba nhục sầu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s