Nộm rối tháng tư

Thtu-30-4v

Nộm rối tháng tư

Tháng tư mờ ảo những bầy lang
Lén lút chui ra từ hóc hang
Mồm mỏ bi bô tanh phố thị
Mày râu lố nhố bẩn thôn làng
Mù mờ tham vọng tâm lừa đảo
Le lói lợi danh dạ độc tham
Chế độ ngổn ngang con nộm rối
Non sông tan tác cảnh lầm than !

Vivi
Norway 08.04/2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s