Nước mắt nào

zzme

Nước mắt nào

Nước mắt nào họa kiếp thân tôi
Đi lang thang giữa đời buông xuôi
Mẹ Việt dâng tràn bờ mi ướt
Xác hoa tàn biển động buồn trôi

Nước mắt nào xóa phận lưu vong
Đêm tăm tối chẳng ánh đèn chong
Tình mờ ảo giữa trời lưu lạc
Thấp thoáng đời vuốt hạt lệ đong

Giọt nước mắt cài tang ngục tù
Bao năm rồi mãi tối âm u
Tộc Việt ơi ! Bao giờ trả sạch
Tháng tư đen vướng nợ phù du

Nước mắt nào xé nát thân tôi
Suốt đêm thâu gối mộng sầu thôi
Mẹ Việt đau khô lời khấn nguyện
Trăng thanh bình ảo não buồn soi !

Vivi
Norway 20.4.2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s