Con tạo tháng tư

30.4x

Con tạo tháng tư

Xót xa quê Mẹ lênh đênh
Rừng than biển oán, Núi rên đảo hờn !

Lâu quá không về thăm cố hương
Từ ngày lìa xứ sống tha phương
Tháng tư mây bắc đen đen phủ
Chia cắt Non Sông vạn nẻo đường

Nhà tù mọc khắp cả rừng sâu
Khổ sai xáo thịt chất u sầu
Rừng xanh máu nhuộm hồng cây uá
Xương thịt thấm sâu đất bạc mầu

Tháng tư Mẹ Việt lệ tuôn tràn
Tháng tư nòi giống họa ly tan
Tháng tư dân Tộc sầu Vong Quốc
Tháng tư Sử Việt đỏ từng hàng

Lâu lắm cố hương vẫn mịt mờ
Vẫn còn thù hận vẫn u mê
Con tạo tháng tư xoay vận lạc
lạc cõi vô tâm lạc lối về !

Vivi
Norway 29.4.2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s