Tháng tư Việt gian

Bongtaduong

Tháng tư Việt gian

Lìa quê nhìn lại tháng tư đen
Lúc nhúc Việt gian trơ mặt hèn
Núp bóng thuyền nhân thờ Cộng đỏ
Lộng danh tị nạn vái Kiều đen
Nước non đổ nát vì gian tặc
Dân Tộc ly tan bỡi ngụy hèn
Thơ thẩn ven đời bờ lạc Quốc
Chờ ngày minh sử tháng tư đen !

Vivi
Norway 29.4.2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s