Rừng rú lao tù

zz Thtu xaothit

Rừng rú lao tù

Tháng năm tiếng súng im rồi
Nhà tù mọc khắp núi đồi Miền Nam !

Nghĩa Điền thánh địa nở hoa
Trải tình suối nhỏ, non hòa lòng nhân
Đời bình yên, sống chí thân
Thần linh núi biếc, ân cần suy tôn

Từ ngày cờ đỏ cộng nô
Dựng nhà tù ngục nặng mồ non xanh
Cán, quân, sư, sĩ cam đành
Máu xương thịt đổ hôi tanh rẫy đồng

Bước vô đây, trói cùm gông
Biệt giam lao động, chẳng trông ngày về
Làm thân trâu ngựa nặng nề
Nắng mưa đói lạnh, nào hề nghỉ ngơi

Nghĩa Điền ơi ! Thảm đầy vơi
Chết không manh áo, chẳng lời chuông than
Kiếp tù đây, sống bất an
Đánh băm dằm trói, lệ tràn chúa đau !

Vivi
Norway 02.5/2000
(Trại tù Nghĩa Điền, Kim Sơn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s