Nhắm mắt

z11111bn

Nhắm mắt

Thói đời lừa lọc điêu ngoa
Cái vòng danh lợi mù lòa trí nhân

Nhắm mắt chôn trần gian mị tặc
Non nước này mạt trái tim son
Loạn tính vô tâm đầy trước mắt
Hoa ảo nở tràn khắp đỉnh non

Nhắm mắt liệm đồng khô cỏ rối
Bông lúa gầy sâu bọ lô nhô
Tràn nấm độc lòng người giả dối
Hạt lúa vàng chôn đáy ngục nô

Nhắm mắt trôi qua sông nước đục
Hoa bèo lũ khũ ngập lòng sông
Nhởn nhơ tôm tép phun nọc độc
Bẩn mặt sông xưa thắm máu hồng

Nhắm mắt xuôi cửa tình trói mở
Cõi trần này hiện lắm loài ma
Ma cộng, ma tị nạn, ma bợ
Đón gió trở cờ quật mộ cha !

Vivi
Norway 05.5.2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s