Vị Quốc quên mình

trungtanguyenvanlong_csqg9

Vị Quốc quên mình

Non sông mạt thế vận tàn
Quyên sinh theo Nước chẳng hàng cộng quân !

Ngày hôm đó, lệnh buông tay súng
Anh âm thầm nuốt lệ quê hương
Không hàng giặc, phát súng vô thường
Tiễn đời anh trọn tình sông núi

Năm tháng dài không hờn chẳng tủi
Bước theo chân Võ Tánh thuở nào
Bỏ mặt đời hăm hở thét gào
Hồn thanh thản vui cùng sương gió

Xác thân anh máu hồng nhuộm đỏ
Nằm dưới chân Chiến Sĩ Tượng Đài
Cùng người lính trút hận bi ai
Ôi ! Bức tử mùa xuân vô vọng

Đà gửi lại trái tim máu đọng
Nguyễn Văn Long bất khuất anh hào
Chí hùng anh khí tiết trời cao
Sông núi ngã, quên mình Vị Quốc !

Vivi
Norway 09.05/2006
(Trung Tá : Nguyễn văn Long
Tự sát 30.4.75, tại Tượng Đài Chiến Sĩ
VNCH trước trụ sở Quốc Hội SàiGòn) .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s