Rũ bóng thời gian

sau sau

Rũ bóng thời gian

Lìa quê con tạo mồ bia rũ
Đếm bước chân gầy bước mãi thôi
Nhặt bóng thời gian sầu chốn cũ
Ngoảnh đầu nhìn lại bóng mây trôi

Chuyện đời dâu bể trời quê mẹ
Biết nói gì đây biết kể gì
Như làn gió lạ bay nhè nhẹ
Đuổi từng hạt nhớ ghi buồn ghi

Chiều nay ngồi hóng trời xứ lạ
Cô đơn nốc cạn áng mây sầu
Cố hương bây chừ sao xa quá
Hiện cuối chân trời hiện thật sâu

Chờ đến bao giờ về đất tổ
Tìm mồ hoang lạnh kết vòng hoa
Thăm tình sương gió đời gian khổ
Sống tủi chết thầm máu lệ pha

Mây trắng quanh đây buồn lặng lẽ
Như ngày từ giã biệt quê hương
Tim côi khắc khoải đau khe khẽ
Rũ bóng thời gian rũ đoạn trường !

Vivi
Norway 01.11.2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s