Nửa đời lạc

TQbendoi

Nửa đời lạc

Nhớ ngày núi lở sông bồi
Bờ vai nặng triễu, mồ hôi mặn rừng
Xuân về nào chẳng thấy xuân
Thấy hoa máu nở, người thân xa mờ

Đêm từng đêm, Mẹ ủ ê
Bờ mi khô lệ, não nề ngóng con
Đường sơn khê, nợ Nước Non
Thân trai vá nợ, gót son vô thường

Hòa bình đến, Nước lạ thường
Nửa đời tù ngục, đoạn trường bi ai
Nửa đời lìa xứ lạc loài
Nửa treo đất khách, nửa cài cố hương

Đứng bờ viễn xứ vấn vương
Buồn tri sử lạc, bi thương da vàng
Nước non vỡ, nợ lang thang
Chong đèn mạt vận, chít tang Quốc chờ !

Vivi
Norway 01.6/2017

Advertisements

One thought on “Nửa đời lạc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s