Hạm Mỹ tới Đà Nẵng 5.3.2018

Hạm Mỹ tới Đà Nẵng 5.3.2018
hát bài Mẽo hát bài TRỐNG CƠM tại Đà Nẵng

Nối vòng tay lớn

One thought on “Hạm Mỹ tới Đà Nẵng 5.3.2018

 1. Rừng và núi đã nối liền với biển
  Cõi sơn hà đã nối một vòng tay
  Mặt đất bao la anh em về hội ngộ
  Gặp nhau thì mừng nhưng sự thật qua đắng cay
  Tôi trao anh một tấm lòng chân thật
  Anh mang ngục tù để trao đổi với tình thương

  Cờ nối gió đất Việt Nam khốn khổ
  Dòng máu nào nối lại trái tim anh
  Anh xây dựng tình người bằng trái tim loài dã thú
  Thì mong gì thành phố nối thôn xa
  Tôi cầu mong người chết nối linh thiêng
  Để mở mắt cho người dân nước Việt.
  Dương Quốc Ân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s