Năm 2018 – Các Quốc Gia Thịnh Vượng Nhất Thế Giới

Norway

Năm 2018 có 37 quốc gia thịnh vượng nhất trên thế giới.

Viện Legatum tại Luân Đôn, Anh Quốc đã thăm dò ý kiến và đánh giá nhiều quốc gia trên thế giới về sự phồn vinh (gồm có sức mạnh của nền kinh tế và môi trường tự nhiên…).

37 Quốc Gia Thịnh Vương Thế Giới – 2018

*** Kết quả bảng xếp hạng của viện Legatum: (Tính từ dưới lên trên)

37- Israel (Xếp hạng năm 2017: 38).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: Sức khỏe (hạng thứ 16)

36- Lithuania (Xếp hạng năm 2017: 41).
Xếp hạng cao nhất trong một danh mục phụ: Môi trường tự nhiên (hạng thứ 18)

35- Nam Hàn (Xếp hạng năm 2017: 36).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: Giáo dục (hạng thứ 17)

34- Ý (Iatlia) Xếp hạng năm 2017: 30.
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: bảo vệ và bảo mật (hạng thứ 27)

33- Ba Lan (Polen) Xếp hạng năm 2017: 32.
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: bảo vệ và bảo mật (hạng thứ 23)

32- Slovakia (Xếp hạng năm 2017: 35).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: Bảo vệ và an ninh, Giáo dục (hạng thứ 26)

31- Costa Rica (Xếp hạng năm 2017: 29).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: Tự do cá nhân (hạng thứ 15)

30- Uruguay (Xếp hạng năm 2017: 28).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: Tự do cá nhân (hạng thứ 8)

29- Mauritius (Xếp hạng năm 2017: 34).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: Vốn xã hội (hạng 21)

28- Síp (Xếp hạng năm 2017: 31).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: Tự do cá nhân (hạng thứ 24)

27- Cộng hòa Séc (Xếp hạng năm 2017: 26).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: Giáo dục (hạng thứ 14)

26- Estonia (Xếp hạng năm 2017: 27).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: Môi trường tự nhiên (hạng thứ 6)

25- Tây Ban Nha (Xếp hạng năm 2017: 20).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: Tự do cá nhân (hạng thứ 17)

24- Bồ Đào Nha (Xếp hạng năm 2017: 25).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: Tự do cá nhân (hạng thứ 6)

23- Nhật Bản (Xếp hạng năm 2017: 23).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: bảo vệ và bảo mật (hạng thứ 2)

22- Hồng Kông (Xếp hạng năm 2017: 24).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: bảo vệ và bảo mật (hạng thứ 4)

21- Singapore (Xếp hạng năm 2017: 17).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: Sức khỏe (hạng số 1)

20- Pháp (Xếp hạng năm 2017: 19).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: Môi trường tự nhiên (hạng thứ 7)

19- Malta (Xếp hạng năm 2017: 22).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: bảo vệ và bảo mật (hạng thứ 6)

18- Slovenia (Xếp hạng năm 2017: 21).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: Môi trường tự nhiên (hạng thứ nhất)

17- Mỹ  (Xếp hạng năm 2017: 18).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: Môi trường kinh doanh (hạng thứ nhất)

16- Bỉ (Xếp hạng năm 2017: 16).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: Tự do cá nhân (hạng thứ 12)

15- Áo (Xếp hạng năm 2017: 15).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: Sức khỏe (hạng thứ 6)

14- Đức (Xếp hạng năm 2017: 11.)
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: Chính phủ/ Chính quyền (hạng thứ 10)

13- Úc (Xếp hạng năm 2017: 9).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: Vốn xã hội (hạng thứ 2)

12- Luxembourg (Xếp hạng năm 2017: 14).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: Sức khỏe (hạng thứ 2)

11- Island (Xếp hạng năm 2017: 13).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: kinh tế (hạng 1)

10- Ireland (Xếp hạng năm 2017: 12).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: bảo vệ và bảo mật, tự do cá nhân (hạng thứ 5)

9- Hòa Lan (Niederlande) Xếp hạng năm 2017: 6.
Xếp hạng cao nhất trong một danh mục phụ: Giáo dục, Chính phủ (hạng thứ 5)

8- Canada (Xếp hạng năm 2017: 8).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: Tự do cá nhân (hạng thứ nhất)

7- Vương quốc Anh (Xếp hạng năm 2017: 10).
Xếp hạng cao nhất trong một danh mục phụ: Môi trường tự nhiên (hạng thứ 2)

6- Thụy Điển (Xếp hạng năm 2017: 5).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: phẩm chất kinh (hạng thứ 5)

5- Đan Mạch (Xếp hạng năm 2017: 7).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: vốn xã hội (hạng 5)

4- Thụy Sĩ (Xếp hạng năm 2017: 4).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: Giáo dục (hạng thứ 2)

3- Phần Lan (Xếp hạng năm 2017: 3).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: Chính phủ, Giáo dục (hạng thứ 1)

2- New Zealand (Xếp hạng năm 2017: 2).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: Vốn xã (hạng 1)

1- Na Uy (Xếp hạng năm 2017: 1).
Xếp hạng cao nhất trong danh mục phụ: Bảo vệ và bảo mật (hạng nhất)

Nhận định :

Nhìn kỹ bảng xếp hạng, chúng ta thấy ngay trong số 37 quốc gia “Thịnh vượng nhất thế giới”. Châu Á chỉ có 4 nước là Nam Hàn, Nhật Bản, Hồng Kông và Singapore. Đa số các quốc gia phồn thịnh đều thuộc Liên Hiệp Châu Âu (Khối EU). Hai nước Cộng Sản gốc như Nga và Trung cộng không nằm trong danh sách 37 quốc gia “Thịnh vượng nhất thế giới”.

Vivi
Sưu Tầm
Nguồn  – Will Martin (30.11/2018)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s