Quê Mẹ rũ đời

zznonnuoc7779

Quê Mẹ rũ đời

Quê mẹ rũ, Nước bạc phơ
Mẹ nghiêng vành nón hứng đời mưa tang !

Lâu rồi quê mẹ chưa về
Từ khi Non Nước mây đen não nề
Tổ Quốc tang, trang Sử mờ
Tóc xanh buông rối mành tơ tự tình

Vầng mây lạc gió lặng thinh
Giữa trời lưu xứ bóng hình tả tơi
Đêm ngồi đếm hạt lệ rơi
Trút về đất mẹ cho vơi nỗi lòng

Mẹ ơi ! Lệ mộng sầu đong
Trắng đầu đốt ngọn đèn chong trăng già
Non rũ tàn, sử nhạt nhoà
Chờ ngày xóa sạch trầm kha tang cài

Nợ đời đốt lệ khổ sai
Cúi hôn đất khách, hồn cài cố hương
Mấy mươi năm mãi vấn vương
Lối về mòn hẹn con đường ươm mơ !

Vivi
Norway 14.12.2018

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s