Gia nước rũ

0011linh

Gia nước rũ

Lạc bóng thời gian gia nước mờ
Treo trời tang lạnh đứng bơ vơ
Nghẹn ngào nước rũ đong sầu tủi
U uất gia tan kết vọng mơ
Thầm nhủ trời quê hoài đọng nhớ
Lặng hôn đất khách mãi trông chờ
Ven đời lìa xứ nhìn quê Mẹ
Một mảnh tình riêng liệm sử hờ !

Vivi
Norway 16.12.2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s