Ngẫm xuân quê Mẹ

letinhsau

Ngẫm xuân quê Mẹ

Sót lại chùm mây cố xứ
Cánh chim lữ thứ nhủ về
Trời quê Mẹ, bạc lê thê
Khung trời u uẩn tình quê lạc loài

Đất khách nắng cài tuyết vỡ
Nhà thờ nức nở chuông ngân
Tình đời phong kín hồn xuân
Tan gia bi kiếp, người thân vắt sầu

Năm tháng chất sâu núi lở
Nước non dang dở vô bờ
Quốc than hoài vọng đợi chờ
Mẹ ơi ! Lệ nhớ thẫn thờ xuân xưa

Cố xứ rũ mưa bụi trắng
Xuân treo vạt nắng ngỡ ngàng
Não lòng Mẹ vá khăn tang
Cài lên cổ mộ da vàng sử tri !

Vivi
Norway 26.01/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s