Tình mẹ hương xuân

mechoconX

Tình mẹ hương xuân

Đời Mẹ Việt buồn sử rũ
Ven đời lìa xứ con ủ xuân tang !

Nắng mưa giông tố lập lòe
Thương con thân mẹ hứng che ấm lòng
Dập dồn mưa bụi sầu đong
Tả tơi đời mẹ từng vòng bi ai

Cơn bão đỏ, thổi miệt mài
Non sông nghiêng ngã, lạc loài đàn con
Lệ khô mắt mẹ mỏi mòn
Hoàng hôn đan chéo héo hon thân già

Bao mùa tang ủ mây hàn
Lạnh trời quê mẹ, khúc đàn thê lương
Hương xuân rục rũ mộng sương
Mù lòa kính trắng, Cung Vương tâm mờ

Con sợ quá, xuân lại về
Mang gieo hạt ảo não nề mưa tang
Hạt mưa nhầu nát tim vàng
Úa thân áo mẹ hai hàng ly tan !

Vivi
Norway 05.03/2019

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s