Tháng năm lệ Mẹ

thangnamLme

Tháng năm lệ Mẹ

Chiến tranh Mẹ gạt lệ sầu
Hoà bình đày đọa, bạc đầu ngóng con !

Lại nhớ tháng năm ngày thuở đó
Mẹ già soi lệ ngóng con thơ
Chân trời biên ải đời sương gió
Dõi bóng tin con dạ ngẩn ngơ

Sáng sớm đầu làng, chiều tựa cửa
Nhìn mây u ám buồn lê thê
Đất nước bây giờ tàn khói lửa
Mà sao con Mẹ vẫn không về ?

Tháng năm khâm liệm đời son trẻ
Tháng năm chôn lấp mộng tương lai
Tháng năm đày đọa đời chia rẽ
Tháng năm ngục Cộng phủ bi ai

Hòa bình đất Cộng, con biền biệt
Giam cấm rừng sâu đày khổ sai
Đời con rục rũ tù oan nghiệt
Mẹ chít khăn tang Non Nước cài

Tháng năm rồi lại tháng năm nữa
Mấy bận tháng năm chẳng thấy về
Vượt suối trèo non thân Mẹ úa
Mòm mỏi thăm con quá não nề !

Vivi
Norway 02.5.2019

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s