Ngẫm ven đời

Ngẫm ven đời

Ven đời ngẫm nghĩ rũ bi thương
Cố xứ trí nô nhục cả phường
Trăng vỡ bên này buồn thảm não
Mây hàn phương đó xót thê lương
Tan gia tủi đọng vòng bi lụy
Lìa quốc sầu đong khúc đoạn trường
Thời thế sĩ phu gian xảo mị
Mua danh bán nước xóa quê hương !

Vivi
Norway

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s