Ngẫm sầu Tộc Việt

Ngẫm sầu Tộc Việt

Rừng vàng biển bạc còn đâu
Đảng Hồ bí mật cúi đầu hiến Trung !

Ngẫm nghĩ buồn đau Non Nước
Ba Đình đón rước Tàu vô
Giang Sơn tràn ngập Giặc Ô
Rừng vàng biển bạc, cơ đồ tiêu tan

Bauxite cài tang tai họa
Cao nguyên giặc toạ đóng quân
Nguy cơ diệt chủng rất gần
Sĩ phu có thấu, lê dân kinh hoàng

Biển đảo ngập tràn Giặc Đỏ
Nam Quan mở ngõ ngoại xâm
Quan Tướng mù, anh hùng câm
Xưng danh “Trí Tuệ”, âm thầm hiến dâng

Xương máu lê dân cạn đổ
Chất đầy Đất Tổ cha ông
Căm căm trí thức não hồng
Tôn vinh cộng sản, thờ tông độc tài

Ngẫm nghĩ hình hài Tộc Việt
Gian thần tru diệt triền miên
Lẽ nào “Trí Sĩ” thản nhiên
Để cho nội tặc nô điên cỡi đầu !

Vivi
Norway 12.5/2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s