Thì là mà

z12c-cuoiv

 

 

 

 

 

 

 

 

Thì là mà

Ngày xưa Chiêu Thống rước Tàu
Ngàn năm nô lệ, đọa đày lê dân
Rồi thì Nguyễn Ánh cõng Tây
Trăm năm kháng chiến, phơi thây ngập trời
Ngày nay Tàu Cộng khắp nơi
Thức ăn tẩm độc tả tơi dân lành
Cái chiêu diệt chủng kế thành
Tương lai Hán Hóa lộng hành quê ta
Thì là Thời Thế thì là
Mà thì nhờ Cộng, dân ta rũ đời !

Vivi
Norway 11.6.2019

__________________

Ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản
Liếm bơ Tị Nạn bợ đảng thờ Hồ !
Về chính trị của Lê-nin : « Một chế độ sẵn sàng thực thi khủng bố vô giới hạn thì không thể nào bị sụp đổ» (Simon LEYS , Essais sur la Chine , Robert Laffont, Paris 1998, trg 4.). Đảng Cộng Sản Vietnam đã áp dụng đường lối chính trị này để giữ Chế Độ đảng độc trị tồn tại. Đây cũng nhờ ý chí độc ác quyết tâm thi hành của thành phần “Học thức – Trí thức” cộng sản Vietnam mang tham vọng làm lãnh tụ ngồi mát ăn bát vàng.
Một Chế Độ chủ trương bán vài ba cái Đặc Khu cho Tàu Cộng chiếm đóng để gọi là khu kinh tế; Bán hầm mỏ cho Tàu Cộng khai thác thải bùn đỏ độc; Và bán những vùng đất cho nước ngoài dựng công ty thải chất độc… Thì là mà “Trí Thức” của Chế Độ ấy ca tụng tung hô Kinh Tế Vĩ Mô làm phồn vinh Đất Nước, nhân dân giàu sang hạnh phúc… Đó là cái phồn vinh Bốc Lủm vĩ đại…!
Nhà Ngô đã cảnh báo từ thập niên 1960, mà thì là lũ Trí Thức Việt Nam ngủ trong u mê danh vọng…!
NON NƯỚC ĐIÊU LINH !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s