Thế giới Đã đến lúc cần phải THAY ĐỔI

Từ cuối năm 2018 trên Thế giới đã vang lên tiếng hét:

CẦN PHẢI THAY ĐỔI.
Nhưng TẠI SAO, và THAY ĐỔI THẾ NÀO ?

Trước khi bàn đến chuyện hiện nay, cần nói rõ, TẠI SAO TRƯỚC ĐÂY Thế giới đã một lần “PHẢI THAY ĐỔI” và đã THAY ĐỔI THẾ NÀO ?

Ta nhớ rằng, sau khi Chủ nghĩa Phát xít đã nổi lên PHÁ TAN NÁT quá nửa THẾ GIỚI, thì các nước còn lại trên thế giới, dẫn đầu là nước Cộng sản Nga, Hợp chủng quốc Hoa kỳ, Anh quốc, Trung hoa Dân quốc, và Cộng hòa Pháp, đã phối hợp dẹp tan được Chủ nghĩa Phát xít và đã DẪN ĐẦU QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI THẾ GIỚI. Sau đây là những THAY ĐỔI lớn nhất:

Lần đầu tiên thành lập Liên hiệp quốc, để các nước đang độc lập, tự do . . .(thời đó khoảng trên 100 nước) đều được tham gia; Liên hiệp quốc trên tinh thần CỘNG ĐỒNG TOÀN CẦU, đã đề ra và ngày càng hoàn thiện các LUẬT PHÁP quốc tế, và yêu cầu các nước thành viên phải tuân theo. . . để Thế giới được Hòa bình, Ổn định, HỮU NGHỊ và HẠNH PHÚC . . .

Hạt nhân của LHQ là Hội đồng bảo an, thời kỳ đầu là gồm 5 nước đã trực tiếp tham gia tiêu diệt Chủ nghĩa Phát xít, như đã nêu ở trên. Sau này do TƯ DUY ĐỔI MỚI, Hội đồng Bảo an đã được mở rộng: Chọn thêm từ 5 đến 10 nước thành viên HĐBA mới, nhưng không được là THƯỜNG TRỰC, mà chỉ có thời hạn 2 năm, sau đó là HĐ LHQ lại tuyển chọn thành viên không thường trực mới.

Những điều đặc biệt của LHQ thì có nhiều Chỉ xin nêu mấy ý sau đây:

Từ năm 1945, hầu hết những LUẬT LỆ do LHQ đề ra đều được tất cả các thành viên LHQ và HĐBA chấp nhận và thực hiện. Nhưng sau này, có những điều quan trọng, mà chỉ một thành viên HĐBA không chấp nhận, là LHQ không có quyền thi hành! Nghĩa là 1 thành viên HĐBA cũng có thể phủ quyết sự nhất trí của ĐA SỐ. TẠI SAO? Điều SAI LẦM đó có lẽ ai cũng đã hiểu, không cần GIẢI THÍCH. VẤN ĐỀ là: Như vậy có phải LHQ và HĐBA , đã từng là ĐẠI DIỆN của THẾ GIỚI văn minh, nay đã THOÁI TRÀO, đã LÙI BƯỚC trước quyền lợi RIÊNG TƯ của MỘT SỐ thành viên hay không ?

Xưa nay LHQ chọn các nước vào làm THÀNH VIÊN THƯỜNG TRỰC và không thường trực của HĐBA của LHQ thì đã rất chu đáo, đã quyết định theo tiêu chuẩn xứng đáng và theo đa số bỏ phiếu chấp nhận. Điều đó là đúng. Nhưng nay đã có ĐIỀU không đúng là ở chỗ, LHQ đã cố lấy tiêu chuẩn nước lớn (dân số đông) làm tiêu chuẩn quan trọng, mà không coi trọng tiêu chuẩn TRÌNH ĐỘ VĂN MINH, TIẾN BỘ, NHÂN ĐẠO được đa số thành viên tín nhiệm ! Ví dụ: Nước Liên Xô, do đã suy thoái về chính trị, kinh tế, xã hội . . .đến mức đã đi đến tan rã . . .mà trước đó vẫn cứ để Liên Xô ở trong HĐBA của LHQ, nên đã có lúc LX bỏ lá phiếu chống lại đa số (Bây giờ thì nước Nga – đã THAY ĐỔI – nên mới thay thế, đã là thành viên xứng đáng). Còn Trung hoa Dân quốc sau khi bị thua CHND Trung hoa, thì LHQ lại CHẤP NHẬN cho nước mà bản chất là theo CN Đại Hán bành trướng xâm lược (ngay năm 1949 đã xâm lược Tân cương, Tây tạng, Nội mông . .và nay lại xâm chiếm Biển Đông), nên đã được đa số thành viên LHQ cho là LẠC HẬU – nhưng đã được vào thay thế Trung hoa Dân quốc tại HĐBA, và chính nước này đã từng phủ quyết ý kiến của đa số trong HĐBA – thì đó cũng lại chính là một sai lầm nữa ! V.v . . .

Thời gian đầu – ngay sau năm 1945 – các nước HĐBA khá nhất trí với nhau do ĐỒNG LÒNG tiêu diệt chủ nghĩa Phát xít.Nhưng tại sao LHQ lại để nẩy sinh mấy thiếu sót nói trên? Đó là do các nước trong HĐBA lại nằm trong 2 phe CHÍNH TRỊ đối địch có sức mạnh ngang nhau . . .nên “bất cứ điều gì chỉ cần một nước không nhất trí, là nghị quyết của HĐBA đã KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN, KHÔNG ĐƯỢC RA QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN. Đấy thực tế là điều GỞ NHẤT đã kéo dài thời gian vừa qua ! Nhiều câu chuyện cụ thể cấp thấp hơn cũng bị như vậy. Tại sao? Tại trước đây sức mạnh và uy tín của 2 PHE ĐỐI NGHỊCH NHAU trên thế giới còn ngang bằng nhau. Nay điều này đã THAY ĐỔI, chính vì vậy thế giới mới cũng CẦN PHẢI THAY ĐỔI theo.

Thế giới vừa qua còn NHẦM LẪN rất nhiều thứ khác – đã được Việt nam trình bày trong CHỦ THUYẾT MỚI VÌ CON NGƯỜI (NEW PERSONNALISM). Cho nên Thế giới càng CẦN PHẢI THAY ĐỔI, là vì vậy.

Nay cần bàn rõ, xem hiện nay CẦN PHẢI THAY ĐỔI thế nào ?

Thứ nhất: Mục tiêu cao thượng nhất của TỪNG QUỐC GIA, và của cả LOÀI NGƯỜI không phải là cần đất nước TO LỚN, ĐÔNG DÂN, TRANH GIÀNH BÀNH TRƯỚNG XÂM LƯỢC LẪN NHAU, cũng không phải là cần có GDP CAO NHẤT . . .mà là cần HÒA BÌNH, HẠNH PHÚC, SUNG SƯỚNG, tức là cần phải có TỔNG HẠNH PHÚC TOÀN DÂN (Gross, hay General National Happynis, GNH) mới là cao nhất như tại 10 nước “hạnh phúc nhất thế giới” mà LHQ vẫn đang bình chọn; Nay cần đưa thêm thành viên trong các nước này vào HĐBA.

Thứ hai: Cần thống nhất NHẬN ĐỊNH rằng: Các Đạo giáo hay các loại Chủ nghĩa . . . .chỉ là lý thuyết tạo lập các CÔNG CỤ, các PHƯƠNG TIỆN, hay GIẢI PHÁP để Loài người thực hiện được MỤC TIÊU CAO THƯỢNG NHẤT của mình, là HÒA BÌNH, HẠNH PHÚC, SUNG SƯỚNG . . .; Vì vậy chính các Công cụ, Giải pháp, hay Phương tiện (tức các loại Chủ nghĩa hay Đạo giáo) để đạt MỤC TIÊU chung là Hòa bình, Hạnh phúc, Sung sướng, thì càng không cần phải luôn KIÊN ĐỊNH, trái lại, luôn cần phải được chọn lọc chỗ đúng, bỏ chỗ sai, cần phải thay đổi, rất linh hoạt . . . . tùy thời gian và tình hình cụ thể . . Xin nhắc lại: Các Đạo giáo và các Chủ nghĩa không phải là MỤC TIÊU cuối cùng của Nhân loại, nên không thể cứ KIÊN ĐỊNH để bị người xấu lợi dụng mặt tốt, hay xử dụng, khuếch đại mặt SAI LẦM để nhằm làm lợi riêng, thậm chí là mục tiêu xấu xa cho bản thân, phe nhóm, quốc gia của mình!

Thứ ba: Liên hiệp quốc, Hội đồng Bảo an cần phải thực hiện theo các quyết định của ĐA SỐ (đa số là bao nhiêu, là điều sẽ phải bàn cụ thể), chứ không cứ để bất cứ 1 nước nào cũng được quyền phủ quyết quyết định của ĐA SỐ;

Thứ tư: Nhân loại có nên bỏ bao tiền của, trí tuệ và nhân mạng để tiếp tục gây chiến tranh rất VÔ BỔ và gây bao THẢM HỌA cho con người, hãy nên tập trung sức mạnh và sự thông minh vào NGĂN CHẶN THÓI HƯ TẬT XẤU và THIÊN TAI ĐANG LÀN TRÀN ? Nếu 2 phe lớn trên thế giới hiện nay đều RẤT THẬT LÒNG vì mục đích TỐI THƯỢNG, là HÒA BÌNH, HẠNH PHÚC, SUNG SƯỚNG cho toàn dân, mà chỉ do SỰ KHÁC NHAU về công cụ dùng để đạt được mục đích TỐI THƯỢNG ĐÓ . . .thì có khó gì mà không làm rõ ra được ? Hãy cùng nhau dựa vào TRÍ TUỆ – TƯ DUY của ĐA SỐ nhân loại mà giải quyết việc chọn CÔNG CỤ, GIẢI PHÁP (tức xem Chủ nghĩa nào) đúng hơn, hợp lý hơn ! ! ! (Hiện nay đa số phe XHCN đã bỏ công cụ CNCS Mác – Lê đi rồi, và người ta cũng đang chống lại sự phục hồi của CN Đại Hán cổ xưa).

Thứ năm: Đã đến lúc Loài người cần XÁC ĐỊNH LẠI cho rõ hơn, thế nào là HÒA BÌNH, HẠNH PHÚC, SUNG SƯỚNG . . .để thống nhất MỤC TIÊU TỐI THƯỢNG được đa số chấp nhận cho toàn thể Nhân loại cùng quyết tâm phấn đấu . . .

Sâu đây là một số Ý TƯỞNG khái quát nhất:

Loài người sinh ra đã như CON LẮC. Càng phát triển, càng “lắc” mạnh, tạo ra cực đoan về 2 phía khác nhau. Mấy thế kỷ vừa qua phần lớn Thế giới đã “lắc” về phía DÂN CHỦ, TỰ DO . . .theo kiểu CN Tư bản, lấy GDP làm mục tiêu, nhưng đã DÂN CHỦ TỰ DO QUÁ TRỚN đang gây hỗn loạn; còn thiểu số thế giới đã “lắc” theo CỰC ĐOAN thứ 2 là TẬP TRUNG ĐỘC QUYỀN MỘT ĐẢNG TRỊ theo CN Cộng sản, lấy “CÔNG BẰNG” “BÌNH ĐẲNG” rất hình thức, ảo tưởng làm MỤC TIÊU. Trong quá trình tồn tại, hai phe CỰC ĐOAN nói trên càng cố đấu tranh quyết liệt để biểu hiện cái mặt được tự cho là TỐT của mình, nên phe TỰ DO DÂN CHỦ đã rất tự do dân chủ quá trớn . . .dẫn đến xã hội ngày càng tự do HỖN LOẠN; còn phe “CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG” giả tạo(tức phe cộng sản). . .thì ngày càng bị nhân dân chống lại, nên đã phải ĐỘC QUYỀN, ĐỘC ĐOÁN THẤT NHÂN TÂM ngày càng quá gay gắt ác liệt hơn để NGĂN CHẶN sự sáng tạo, sự độc lập tự do phát triển . . .dẫn đến xã hội ngày càng quá TỒI TỆ, thậm chí gian trá, mưu mẹo, bành trướng xâm lược, nên sẽ bị TỰ HỦY DIỆT . . .Vì vậy ngày nay LOÀI NGƯỜI cần phải THAY ĐỔI, không được kiên định các GIẢI PHÁP, nhất là không kiên định NHỮNG MẶT SAI LẦM của các giải pháp, nói khác đi là cần dẹp bớt sự hung hăng về cả 2 phía CỰC ĐOAN, CẦN PHẢI VÒNG LẠI CÁI TỐT CỦA một số THỜI KỲ ĐÃ QUA, hãy QUAY NHANH VỀ TÂM ĐIỂM CÂN BẰNG của “CON NGƯỜI TỬ TẾ, ÔN HÒA, NHÂN HẬU, TƯƠNG THÂN, TƯƠNG ÁI”.Trong đó có mấy ý lớn cần phải nghiên cứu cho rõ:

Hãy nghiên cứu để quay lại thời kỳ MẪU HỆ. Ngày nay lao động chân tay không còn là YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH, mà là lao động trí óc đã quyết định. Hiện nay, khi Loài người đã văn minh, hiện đại, tự động hóa cao độ và phổ cập . . . thì đặc điểm sức lực, quyết đoán, hăng xay, đua tài và hung dữ . . kiểu “đàn ông” (điển hình như Các Mác lúc còn trẻ, Hít le, Stalin, Mao Trạch Đông . . .và hiện nay là Tập Cận Bình đang theo Chủ nghĩa Đại Hán gian lận, bành trướng, ăn người) không phải là yếu tố cần thiết, thậm chí đã rất sai lầm, mà chính là sự ÔN HÒA, TẤM LÒNG YÊU THƯƠNG, NHÂN HẬU, Vị THA và THÔNG MINH . . .của “phái yếu” Phụ nữ nay đã trở thành yếu tố quyết định . . .Hãy nên rời bỏ thời đại PHỤ HỆ, để quay về thời đại MẪU HỆ ! Xin mời mọi người hãy điểm mặt các sự kiện và hiện tượng trên thế giới vừa qua và hiện nay xem có đúng thế không (trừ bà Chủ tịch hạ viên Hoa kỳ hiện nay)?

Hãy quay về thời kỳ Loài người chủ yếu là lấy CỎ CÂY, HOA LÁ, CỦ QUẢ và sinh vật tự nhiên làm yếu tố SINH TỒN . . .hãy từ bỏ dần dần hiện trạng quá trớn trong sinh hoạt ăn uống quá đam mê thịt động vật do con người tự nuôi. Chính vì con người quá ham hố, muốn động vật chóng nhanh lớn, béo tốt và sinh sôi nẩy nở thật nhanh . . .nên đã làm cho chính bản thân con người phải / bị cùng hấp thụ và phát sinh/ sinh tồn theo cái hướng BẤT AN, SAI LẦM đó, do chính con người đã tự tạo ra, LÀM HẠI CHÍNH MÌNH, và còn đang LỘNG LỘN tiếp tục duy trì và phát triển SAI LẦM (như hiện tượng xâm hại tình dục vô luân CẤP ĐỘ MỚI). Hãy từ bỏ dần dần từng bước vững chắc ,có trật tự, có lý trí và thông minh . .từ bỏ biết bao cái SAI LẦM to lớn đã vòng quanh lôi kéo lẫn nhau nói chung, đến mức không còn phân biệt nổi đâu là nguyên nhân, đâu là hậu quả rồi đó.
Hãy từ bỏ hoàn toàn ở tất cả các nước vũ khí giết người hàng loạt, bởI đó là một sự NHẦM LẪN TO LỚN thứ 3 của toàn NHÂN LOẠI. Hãy thử hình dung xem, nếu không có các cuộc chiến tranh, không cần đầu tư làm vũ khí và các phượng tiện tiêu diệt lẫn nhau, không tranh tài, đua sức vô bổ, kiểu ĐIÊN LOẠN . . như đang thấy . . ..thì Lòai người có thể đã hoan lạc, (như 10 nước “hạnh phúc nhất thế giới”), và nay đã có thể đang xây dựng kiến thiết trên Vũ trụ và hưởng thụ hạnh phúc tại cả các hành tinh khác rồi !

Hãy cấm triệt để, tận gốc những sản phẩm GIẾT NGƯỜI từ từ, chậm rãi, nhưng về tổng thể, gộp lại, cũng còn tai hại hơn cả chiến tranh . . . đó là các sản phẩm gây độc hại cho toàn xã hội, bắt đầu từ trong các gia đình, như thuốc lá, rượu bia nặng, xì ke, ma túy, mọi loại sản phẩm độc hại. . . . Không chỉ bắt và phạt, mà phải tiêu diệt chính những nơi sản xuất . . .đã tạo ra “chiến tranh” vô hình này (đương nhiên nhà nước và thế giới cần tạo điều kiện cho người dân tránh được tại nạn đói kém do bị bắt buộc phải bỏ nghề nghiệp chiến tranh trá hình cũ đó đi) . . .

Thế giới hãy cố thực tâm thực hiện những lời giáo huấn của các bậc cha ông đi trước. Nhiều lắm. Ví dụ: Ngay từ thế kỷ 17 Blaise Pascal, gần đây Stephen Hawking, Andre Bourguinon . . .cũng đã nói: “. . .vì một ngàn lý do, CON NGƯỜI đang trở thành một động vật điên rồ . . . , nên cần phải THAY ĐỔI” (tìm trên các trang mạng). Hoặc như lời Hồ Chí Minh đã dậy: “ . . . Nhà nước không chỉ lãnh đạo nhân dân . . ., mà cần học tập – xin ý kiến nhân dân” (Nhà nước VN bây giờ đã bắt đầu rất chú ý nghe theo lời khuyên của nhân dân). Mà những điều trình bầy trên đây chính là TRÍ TUỆ của nhân dân đó, không chỉ Nhà nước VN, mà Nhà nước khắp thế giới rất cần THAM KHẢO và THỰC HIỆN.

Ngày nay đã đến lúc cũng không thể để máy vi tính, điện thoại thông minh… nG, các công cụ tự động vô tri đến. . .N.0 . . . chúng có thể gạt bỏ được tình thương yêu dịu dàng gắn bó của con người với nhau ra một bên như đang diễn ra, hay sẽ bị lãng quên hoàn toàn trong giai đoạn sắp sửa bị SỰ NHẦM LẪN cao hơn nữa bởi công nghệ tự động hóa siêu việt hơn (con người càng quá rỗi rãi thì càng dễ hư đốn), không còn cần quan tâm đến mục đích cao nhất của Loài người, chính là TÂM HỒN, là TÌNH CẢM CON NGƯỜI. . .

Ngày nay, thế kỷ 21, ngày càng thể hiện rõ ràng là, LÃNH ĐẠO các Nhà nước và cả Thế giới, cần được chọn lọc từ những người tài giỏi và nhân hậu đầy tình người trong toàn thể nhân dân (bỏ qua tục lệ cũ “nặng về con ông cháu cha”, họ tộc, chủ nghĩa tham lam, gian ác, ăn người và thói quen của Phụ hệ), trước tiên phải chọn mời từ những người biết lao động sáng tạo, biết thông minh chỉ đạo tổ chức sản xuất trước hết là VÌ CON NGƯỜI, những nhà trí thức chân chính tầm cao . . .và ưu tiên là giới phụ nữ thông minh, nhân hậu, không coi nhàn rỗi là yếu tố hấp dẫn nhất, mà vẫn giữ vững và rất coi trọng LAO ĐỘNG và TÌNH THƯƠNG YÊU CON NGƯỜI.

Hà nội, ngày 1-5- 2019

Việt Nam – Đất nước, Con người

***
Tái bút:

Rất mong mọi người Có tình thương yêu Nhân loại Cho dịch sang tiếng Anh và tiếng Trung để phổ biến cho toàn thế giới.
——–
Ý kiến độc giả :

Hai nước Hoa kỳ và Trung quốc khác hẳn nhau từ cái GỐC. Hoa kỳ có gốc từ các nước Châu Âu, sau dần dần thêm GỐC từ HẦU KHẮP THẾ GIỚI, nên mới là HỢP CHỦNG QUỐC, không có ĐẦU ÓC RIÊNG TƯ, CO CỤM, CÁ BIỆT, AI CŨNG LÀ BẠN, CHẲNG CHƠI XẤU VỚI AI. . .có chăng chỉ là THAM LAM, MUỐN GIẦU CÓ NHẤT THẾ GIỚI THÔI. . . Còn Trung quốc thì NGƯỢC LẠI: Xuất phát từ dân tộc Đại Hán tài giỏi lúc đầu nằm gọn trong bức VẠN LÝ TRƯƠNG THÀNH. . .(để bảo vệ đất nước). Sau đó cứ BÀNH TRƯỚNG DẦN DẦN RA XUNG QUANH . . . vì TÀI GIỎI, nhưng rất GIAN ÁC . . .nên đã chiến thắng hầu hết các dân tộc bé nhỏ chung quanh như Mãn Châu Lý, Bách Việt … Động tác rõ nhất gần đây mà ai cũng biết là sau năm 1949, Mao Trạch Đông thừa thắng Tưởng Giói Thạch, đã cho quân chiếm luôn Tân cương, Tây Tạng, Nội Mông…. còn bây giờ là bành trướng ra Biển Đông… sang tận Mỹ ! Vậy 2 nước này có BẢN CHẤT rất khác nhau… nên NẾU anh Hoa kỳ cứ NGỚ NGẨN MÃI… thì THUA là cái chắc ! Nói thêm thế thôi, người VN và Châu Á, ai cũng biết cả rồi. Nhờ nói cho mọi người nào vẫn còn băn khoăn, chưa rõ nhé !

NHN

nguon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s