Sầu Nước Non

Tinh bac trang

Sầu Nước Non

Nước Non rũ bóng nước non
Chí trai rũ nợ tim son tạc lòng !

Thân áo trắng treo trời mây bạc
Rũ chí trai cài trắng tang đầu
Thuyền yêu chất những nỗi sầu
Núi sông chao đổ chìm sâu lỡ làng

Nợ nước non mơ màng ảo rũ
Thế sự mù ru ngủ vu qui
Sĩ phu phu sĩ sá gì
Thói đời danh lợi, sầu bi quạt nồng

Tổ Quốc tàn núi sông tơi tả
Nuốt lệ tràn lả chả bờ môi
Nợ nhà nợ Nước tim côi
Mị thời treo lửng giữa đồi bể dâu

Lòng tạc nhớ buổi đầu bỡ ngỡ
Bước vào đời lở dở hoàng hôn
Tiếng yêu nặng trĩu môi hồng
Vòng tay non nước ấm nồng bi ai

Hoa trắng rụng lạc loài dang dở
Kỷ niệm yêu đổ vỡ khắc sâu
Chôn vùi ký ức nợ đầu
Mộ đời mạt vận, liệm sầu Nước Non !

Vivi
Norway 19.06/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s