Mẹ vá áo con

Mẹ vá áo con

Mẹ vá cho con áo da vàng
Thấm sâu trang sử nhục từng hàng
Thấp thoáng đồi non hồn ai oán
Lênh đênh sóng bạc ngất lời than

Mẹ vá cho con áo phân ly
Hai mươi năm lẻ có chăng gì
Nồi da xáo thịt tình tan tác
Để lại quê hương lửa cuồng si

Mẹ vá cho con áo đoạn trường
Nô gian lố nhố ảo Cung Đường
Mù lòa kính trắng tâm lộng ngữ
Dân Tộc điêu linh nạn Bá Vương

Mẹ vá cho con áo lệ tràn
Ba mươi năm lẻ biệt thôn làng
Lênh đênh đất khách đong sầu nhục
Nửa hồn vô định ngóng mây ngàn

Mẹ vá cho con mảnh áo tang
Lê dân khâm liệm bể lầm than
Đen tối Non Sông từ thuở ấy
Há lẽ ngồi trông bóng sao hàn ?

Vivi
Norway 16.12.2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s