Ta rũ ta

Ta rũ ta

Ven đời ảo rũ ven đời
Vô tri rũ ảo hảo thời ảo tri !

Ta thấy ta đi khắp cố hương
Lê thân mục nửa hồn bi thương
Mạt tình người cõi trần tăm tối
Thói đời bày địa ngục thê lương

Ta thấy ta thơ thẩn nghĩa trang
Mái đầu xanh tóc bạc mây hàn
Tiếng thở dài mồ hoang nức nở
Lệ bi ai thấm đẫm khăn tang

Thời rũ thời ! Tang rũ não nề
Đầu Non Sông rũ bạc lê thê
Đầu Hồng Lạc rũ tang ô nhục
Trang Sử Việt rũ kiếp u mê

Ta thấy ta lạc giữa miếu đình
Khói hương đời nghi ngút điêu linh
Chuông hệ lụy ngân sầu thế sự
Tổ Quốc ảo lụy kiếp nhục vinh !

Vivi
Norway 22.9.2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s