Non nước chia hai

e3465-cauhienluz

Non nước chia hai

Ai ơi còn nhớ gì không ?
Hai mươi tháng bảy dòng sông hai màu
Người Nam kẻ Bắc xé nhau
Nước Non chia rẽ, nát nhàu lê dân

Cái năm một chín năm tư
Cái năm xương thịt nát nhừ xót xa
Cái năm Nước đổ, tan nhà
Cái năm xáo thịt nồi da giống nòi

Tộc Việt ơi ! Rồi thôi rồi
Đừng ham danh lợi nô bồi Tàu Nga !

Vivi
Norway 20.7.2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s