Vịnh điếu thuốc

Vịnh điếu thuốc

Chẳng dài, nho nhỏ, dáng thon thon
Nặng nợ với tôi duyên kiếp tròn
Khi giận ngóc đầu phun khói trắng
Lúc vui sụ mặt ẩn lầu son
Giai nhân má phấn lâng lâng ngậm
Quân tử mày râu nhấp nhấp mòn
Phố thị nông thôn đâu cũng thích
Xài cho xơ xác há khen ngon !

Vivi
Norway 01.6.2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s