Vạt tình thu

NoTinhdoi

Vạt tình thu

Vạt nắng thình thu vàng bể dâu
Cài ngang đỉnh núi chít tang đầu
Buồn trông đất khách buồn ly biệt
Nhớ nghĩ quê nhà nhớ thấm sâu
Trăng đứng đầu non chờ gió tạnh
Mây về chân bể đợi mưa ngâu
Tương tư bóng cũ ven đời nhủ
Hong chút ráng thu đốt nợ sầu !

Vivi
Norway 23.9/2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s