Tỉnh Hậu Nghĩa – Thời Việt Nam Cộng Hòa

Ủy ban hành chánh xã thuộc quận Trảng Bàng

TỈNH HẬU NGHĨA
(Thời VNCH)

Tỉnh Hậu Nghĩa (Thuộc Đông Nam Bộ) được thành lập từ năm 1963 đến 1975 dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, theo Sắc lệnh số 124-NV của Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa ngày 15.10/1963.

Dưới thời Pháp thuộc, thị trấn Hậu Nghĩa gọi là làng Bàu Trai thuộc quận Đức Hoà, tỉnh Chợ Lớn. Nhưng sau năm 1956 thuộc tỉnh Long An.

Tỉnh Hậu Nghĩa gồm có hai quận Đức Hòa, Đức Huệ thuộc tỉnh Long An. Quận Trảng Bàng thuộc tỉnh Tây Ninh và quận Củ Chi thuộc tỉnh Bình Dương.

Gồm có 4 quận và 24 xã:
Quận là Trảng Bàng, Củ Chi, Đức Huệ, Đức Hòa.
Dân số năm 1965 là 176.148 người, năm 1974 là 232.664 người.

Tháng 2 năm 1976, tỉnh Hậu Nghĩa hủy bỏ. Quận Củ Chi sáp nhập vào tỉnh Bình Dương thành huyện Củ Chi và được nhập vào Saigon; Hai quận Đức Huệ và Đức Hòa nhập vào tỉnh Long An và quận Trảng Bàng nhập vào tỉnh Tây Ninh.

Hiện nay, địa danh “Hậu Nghĩa” chỉ còn được dùng để chỉ “Thị Trấn Hậu Nghĩa”, đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc huyện Đức Hòa thuộc tỉnh Long An.

Hậu Nghĩa là địa danh một thời tung hoành ngang dọc với đạn bom ./.

Nhớ từ thuở ta dọc ngang ngang dọc
Chốn sa trường hống hách với đạn bom
Từ sáng tinh sương cho đến hoàng hôn
Màu áo trận nhuộm bạc màu khói súng.

…!…
Vivi
Norway 10.6.2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s