Ngẫm thu nào

Ngẫm thu nào

Nhặt lá thu bay xây mộ hàn
Bên rừng thu lạnh đá rên than
Tiếng chim lạc giọng khan sầu tủi
Mái đầu xanh bạc chít khăn tang

Nhặt lá thu bay ủ mộng tình
Ruộng đồng thu nhạt chất ai bi
Bàn tay cháy nắng hằng vun đắp
Cho hoa tình mộng nở cành si

Nhặt lá thu bay gửi muôn nơi
Chút duyên hạnh ngộ hương tình vơi
Năm dài tháng tận thu chồng chất
Những mối tơ vàng rối tả tơi

Nhặt lá thu bay đốt nợ đời
Bao mùa thu đọng hạt máu rơi
Xương cha phơi trắng bờ non nước
Trang sử lỗi thời rũ tả tơi

Nhặt lá thu bay hong áo vàng
Cho sông núi bạc trở màu xanh
Ngàn năm khắc khoải bàn tay mẹ
Dệt thân chữ “S” lệ hai hàng !

Vivi
Norway 17.8/2020

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s