Thu rũ sầu

Thu rũ sầu

Non nước sầu thu rũ bóng
Núi ngã sông chao, ảo ngóng thu sầu !

Hạt mưa thu áo vàng thấm lạnh
Tiếng cười buồn hiu quạnh chiều quê
Đầu xanh nhuộm trắng bạc phơ
Dấu chân khờ dại tiếng thơ hong tình

Thân áo vàng rũ mình mẹ vá
Bao xuân tàn sỏi đá lệ rơi
Thu về tơ rối bời bời
Bể dâu chữ “S”, thế đời cài tang

Nước Non tri kỷ hàn phong lệ
Phút tao phùng thế hệ cố tri
Tương tư thấm ướt bờ mi
Áo vàng tơ bạc, Nước đi não nề

Áo thu vàng rũ hề vội khoát
Tấm thân gầy man mác tình thương
Bao mùa ảo phủ đoạn trường
Gió lùa rỉ máu, thê lương áo vàng

Lá xuân rơi hoa tàn nguyệt khuyết
Hoa thu nở nước biếc bèo trôi
Áo vàng sổ chỉ đường bôi
Mây đen lố nhố, đỉnh đồi độc thâm !

Vivi
Norway 12.9/2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s